Kauba tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, millal kaup on jõudnud tarbijani.

Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi või mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt.

Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Tarbija peab pakkujalt saadud kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

Taganemisõiguse kasutamiseks Sotka e-poes tuleb:

  1. Täida "Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise avaldus", blankett prindi siit
  2. Saata avaldus e-posti aadressile e-pood@sotka.ee
  3. Täpsemat infot tagastamise kohta vaata siit
  4. Eelnevalt tagastamisajast informeerides tagastada kasutamata ja võimalusel originaalpakendis kaup Sotka Peterburi tee 50c lattu
  5. Ettemaksu tagastame 14 päeva jooksul pangakontole, millelt ostu eest on tasutud. Ettemaksu tagastamine toimub peale meiepoolset kauba kontrollimist.